امور مالی و شهریه

خدمات رفاهي كاركنان و اساتيد

- وام

- اردوهاي سياحتي زيارتي

شماره حسابهاي دانشگاه آزاد اسلامي مركز نهبندان

نام حساب شماره حساب
شهريه

۰105903454003

نام : عاليه طيبي زاده
مسئوليت : كارشناس امور اداري و مالي
تلفن تماس : ۰۵۶۳۲۶۲۵۶۴۳
پست الكترونيك : tayebi_66@yahoo.com
نام : عليرضا قاسمي
مسئوليت : كارشناس حسابداري و صندوق رفاه
تلفن تماس : ۰۵۶۳۲۶۲۶۰۸۰
پست الكترونيك :
نام : حسين جاويدفر
مسئوليت : مسئول تداركات
تلفن تماس : ۰۵۶۳۲۶۲۶۰۸۰
پست الكترونيك :
اوقات شرعي به افق نهبندان

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

۱۴ شعبان ۱۴۴۰ قمري

۲۰ آوريل ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۳۲
طلوع آفتاب ۰۵ : ۵۷
اذان ظهر ۱۲ : ۲۹
غروب آفتاب ۱۹ : ۰۲
اذان مغرب ۱۹ : ۲۰
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۴۶
انتخاب شهر